کابل Chicken Titan+ iPhone

کابل Chicken Titan+ iPhone

خرید از سایت : Amazon

قیمت دلاری : 42.50 $

 

وزن : 225 گرم

تحویل کالا : 15 روز

خرید از کشور آمریکا