لیست کالاهای ممنوعه خرید از خارج

بنا به دستور مراجع قانونی، خرید و تهیه لیستی از اقلام از خارج از کشور ممنوع می باشد. بدیهی است گروه زاکولا هم به تبع این قانون امکان خرید این لیست از اقلام را ندارد. در ادامه به لیست و تصویر کالاهای ممنوعه که توسط پلیس فتا اعلام گردیده است، اشاره می گردد:

فهرست اقلام ممنوع برای کسب و کارهای اینترنتی :

فهرست اقلام ممنوع اعلام شده از سوی پلیس فتا برای عرضه توسط کسب و کارهای اینترنتی به شرح زیر می باشد.

لیست اقلام غیر مجاز :

عرضه تجهیزات ماهواره :
عرضه ماهوره و تجهیزات ماهواره مانند زیر ممنوع اعلام شده است.

عرضه فیلتر شکن مانند :
عرضه کلیه نرم افزار های فیلتر شکن و ابزار های عبور از فیلترینگ ممنوع اعلام شده است .

عرضه غیر مجاز دارو :
عرضه کلیه دارو های غیر مجاز مانند ممنوع اعلام شده است .

عرضه تجهیزات نظامی :
عرضه کلیه تجهیزات نظامی  ممنوع اعلام شده است .

عرضه لوازم جنسی :
عرضه کلیه لوازم جنسی ممنوع اعلام شده است.

عرضه تجهیزات جاسوسی :
عرضه کلیه تجهیزات و ابزار های جاسوسی ممنوع اعلام شده است.

عرضه اقلام مستهجن :
عرضه کلیه اقلام مستهجن ممنوع اعلام شده است.

اسکرین شات از لیست کامل اقلام غیر مجاز توسط پلیس فتا :