دوشنبه سایبر در آمازون

بزرگترین معاملات 2017  جمعه سیاه آمازون حیرت انگیز بود، اما اگر شما این فرصت را از دست داده اید نگران نباشید، دوشنبه سایبر آمازون در راه است. معاملات جدید برای هزاران محصول محبوب در دسترس خواهد بود و برای اکو، اکو دات، تلویزیون فایر، تبلت فایر و کیندل گسترش یافته است. همچنین برخی از معاملات فوق العاده ی HDTV سایبری وجود دارد. در اینجا مطالبی است که ما در مورد فروش دوشنبه سایبر 2017 آمازون دریافته ایم و همچنین راهنمای ما برای تأمین بهترین معاملات برای شما است.

معاملات جمعه سیاه 2017 آمازون که مجددا برای دوشنبه سایبر تکرار می شوند:
آمازون Echo Show برای 179.99 دلار (صرفه جویی 50 دلار) ، آمازون برای اولین بار این قیمت را برای جمعه سیاه 2017 معرفی کرد.

Echo Dot آمازون برای 29.99 دلار (صرفه جویی 20 دلار) ، Echo Dot ارزان تر از قیمت روز Prime است که 34.99 دلار قیمت داشت و همین طور و قیمت جمعه سیاه 2016 آن 39.99 دلار بوده است. این پایین ترین قیمت برای Echo Dot است و بنابراین یک معامله بسیار خوب است. آمازون برای اولین بار این قیمت را برای جمعه سیاه 2017 معرفی کرد.

آمازون Echo جدید برای 79.99 دلار (صرفه جویی 20 دلار) ، این یک مدل جدید است، اما Echo اصلی برای 89.99 دلار در روز Prime سال 2017 و 139.99 دلار در جمعه سیاه 2016 در دسترس بود. آمازون برای اولین بار این قیمت را برای جمعه سیاه 2017 معرفی کرد .

آمازون اکو پلاس برای 119.99 دلار (صرفه جویی 30 دلار) ، این کالا برای فصل تعطیلات 2017 جدید است. آمازون برای اولین بار این قیمت را برای جمعه سیاه 2017 معرفی کرد.

آمازون Tap برای 79.99 دلار (صرفه جویی 50 دلار) ، Tap برای 79.99 دلار در روز Prime 2017 در دسترس بود، بنابراین قیمت در اینجا همسان است. آمازون این قیمت را در جمعه سیاه 2017 تکرار کرد. 

آمازون فایر 7 نسخه کودکان و نوجوانان برای 69.99 دلار (صرفه جویی 30 دلار) ، آمارون فایر7 نسخه کودکان برای 69.99 دلار در روز Prime سال 2017 در دسترس بود. این کالا برای 74.99 دلار در جمعه سیاه در سال گذشته قابل خرید بود. آمازون این قیمت را در جمعه سیاه 2017 تکرار کرد. 

آمازون فایر HD 8 برای 49.99 دلار (صرفه جویی 30 دلار) ، Fire HD 8 برای روز Prime سال جاری 49.99 دلار در دسترس بود. این کالا در دسترس بود با 59.99 دلار در جمعه سیاه در سال گذشته. آمازون این قیمت را در جمعه سیاه 2017 تکرار کرد.

آمازون کیندل Paperwhite برای 89.99 دلار (صرفه جویی 30 دلار) ، کیندل Paperwhite برای 89 دلار در روز Prime امسال در دسترس بود. این کالا برای 99.99 دلار در جمعه سیاه در سال گذشته در دسترس بود. آمازون این قیمت را در جمعه سیاه 2017 تکرار کرد. 

آمازون کیندل برای 49.99 دلار (صرفه جویی 30 دلار) ، آمازون کیندل اصلی برای 49.99 دلار در روز Prime 2017 و جمعه سیاه 2016 در دسترس بود، بنابراین این یک قیمت خوب است، اما یک مورد آشنا نیز می باشد. آمازون این قیمت را در جمعه سیاه 2017 تکرار کرد.

تلویزیون فایر آمازون با کنترل صوتی Alexa  برای 24،99 دلار (صرفه جویی 15 دلار) ، این بسته نرم افزاری در روز Prime سال 2017 تخفیف نیافت، اما در روز جمعه سیاه در سال گذشته با قیمت 29.99 دلار در دسترس بود. آمازون این قیمت را برای جمعه سیاه 2017 معرفی کرد. 

Amazon Cloud Cam برای 99.99 دلار (صرفه جویی 20 دلار) ، در روز Prime و جمعه سیاه در سال گذشته در دسترس نبوده است. آمازون این قیمت را برای جمعه سیاه 2017 معرفی کرد.

 

برچسب ها : دوشنبه سایبر در آمازون,خرید از آمازون,خرید از خارج